Standardsøgning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  dps-diagnoser.dk > Søgefunktion >

Standardsøgning

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Håndtering af søgestreng

En søgestreng er den streng af karakterer der søges på, hvad enten strengen består ef eet ord eller af flere ord med mellemrum eller f.eks. tankestreg. F.eks. håndteres nedenstående tre eksempler hver som een søgestreng:
varicel
varicel virus
varicel-virus
hvorfor f.eks. søgning på "varicel virus" forudsættes at forekomme præcist som skrevet.
Alternativt kan der søges på "varicel and virus" hvorved "varicel" og "virus" ikke behøver at forekomme i samme felt eller i den ellers angivne sammenstillede rækkefølge.

Ordbegyndelser

Herudover fungerer søgefunktionen som standard på ordbegyndelser men med frie endelser.
Disse standardsøgninger vil også finde alle matches på ordbegyndelser inde i diagnosetekster.
Har man f.eks. en diagnosetekst som
Benign børneepilepsi med centrotemporale spikes
vil man kunne finde den ved søgning på hver af søgeordene benign, børne, centro og spike, hvorimod standard søgning på f.eks. epilepsi eller temporal ikke finder denne diagnose-tekst, med mindre "epilepsi" eller "temporal" ligger i databasen som stikord i samme datalinie (i samme record), hvor databasen så til gengæld netop er rigt udstyret med netop sådanne stikord.

Søgning på ordbegyndelser, dvs. med fravalgt fritekst-søgning, betyder så samtidigt, at man ved søgning på f.eks. "RSV" undgår hits som f.eks.
.. leversvigt
.. forsvinden
.. immunforsvar

STORE/små bogstaver

Søgningen skelner ikke mellem store og små bogstaver.

__________________________
DPS-diagnoser Info, 20. september 2020  -  WebHelp Info Copyright © 2020 Niels Knabe