Søgning med AND/OR/NOT

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  dps-diagnoser.dk > Søgefunktion >

Søgning med AND/OR/NOT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Søgning med AND / OR / NOT

Komplekse søgninger kan opnås ved at kombinere søgestrenge med et af nøgleordene AND, OR eller NOT - såkaldt Boole'ske søgninger.
Herved kan man f.eks. ved at indsætte AND søge på samtidig forekomst af flere ord(begyndelser), der i diagnosetekster ikke nødvendigvis forekommer ordret i en given rækkefølge.

Der kan i samme søgning kun anvendes eet af de nævnte (Boole'ske) nøgleord AND, OR eller NOT.
Ved søgning med disse nøgleord vil teksten før og efter et sådant nøgleord blive håndteret som hver een streng, også selvom en eller begge strenge evt. hver består af flere ord.
Søgestrenge kombineret med disse Boole'ske nøgleord kan om ønsket kombineres med fritekst-markerende stjerne foran een eller begge af de to strenge.

Note: Baggrunden for valget af de engelske ord AND / OR / NOT er, at disse er meget sjældent forekommende i den danske ICD-10dk og dermed ikke interfererer med den almindelige søgning på tekstindholdet. Således forekommer "and" som selvstændigt ord kun i tre ikke-oversatte diagnoser i den danske ICD-10dk (april 2020), f.eks. i diagnosen DL814D "Linear and whorled hypermelanosis", der i øvrigt ikke indgår i den pædiatriske selektion.

__________________________
DPS-diagnoser Info, 20. september 2020  -  WebHelp Info Copyright © 2020 Niels Knabe