SKS og Sundhedsdatastyrelsen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Links >

SKS og Sundhedsdatastyrelsen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

SKS-kodning og SKS-koder

Sundhedsdatastyrelsen: (oprettet 1. nov. 2015, tidligere Statens Seruminstitut (SSI)/National Sundheds-IT) hvor man kan finde yderligere SKS-information: sundhedsdatastyrelsen.dk/sks
herunder

oSKS kodeønsker

oKlassifikation af sygdomme, herunder meddelelsen om ændringer

oKlassifikation af operationer

oKlassifikation af behandlinger

SKS-browser: www.medinfo.dk/sks/brows.php (søgning på specifikke diagnoser), Sundhedsdatastyrelsen.

SKS-dumper: www.medinfo.dk/sks/dump.php (udtræk af SKS-lister), Sundhedsdatastyrelsen.

Erfaringsmæssigt fungerer hentning af den fulde SKS-diagnoseliste bedst med browserne Firefox og Safari, da bl.a. Google Chrome samt den lidt ældre Microsoft Internet Explorer ved hentning af meget store tekstfiler under visse omstændigheder kun gemmer et mindre antal linier af disse tekstfilers totale linietal.
Inden du gemmer udtrækket bør du se efter, at den nederste post er med i udtrækket (p.t. DV3000 "Placentavægt ...").

SKScomplete.txt

Den samlede SKS-klassifikation findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside under:
Klassifikationer > SKS Klassifikationer > SKS - download:
sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/download-sks
hvor det samlede sæt koder fra alle SKS-kapitler med aktuelle samt udgåede koder kan hentes som en samlet fil:
SKScomplete.txt
der findes som link på den anviste side. Et mere direkte link er ftp://filer.sst.dk/filer/sks/data/skscomplete/
Filen indeholder datoer for hhv. aktivering, ændringer og ophævelse af de enkelte koder, men indeholder til forskel fra diagnoselisten hentet via SKS-dumper diagnosetekster i forkortet eller trunkeret (linjelængde-afklippet) form til maks 60 tegn.

Ønsker til nye eller ændrede SKS-koder / kodetekster

Sundhedsdatastyrelsen modtager ønsker til nye SKS-koder indgivet via skema, og hvor de nye koder forudsættes at overholde den eksisterende struktur for kodningslisterne, hvilket for diagnoser vil sige, at de vil skulle indordnes som subspecificerede koder under det eksisterende ICD-10 system.

Følg linket på sundhedsdatastyrelsen.dk/sks for skema til kodeønsker.

DRG

Sundhedsstyrelsen byder på flere DRG værktøjer:

Interaktiv DRG grouper 2003 - 2017: drgservice.ssi.dk/grouper

Interaktiv DRG grouper fra 2018 - : interaktivdrg.sundhedsdata.dk/

For de overordnet interesserede henvises til

Sundhedsdatastyrelsen - Sundhedsøkonomi: sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering
hvorunder også kan findes værktøjet

Visual DRG 2013 - 2017: sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/gruppering-drg/visual-drg

Visual DRG fra 2018 - : visualdrg.sundhedsdata.dk/

__________________________
DPS-diagnoser Info, 20. september 2020  -  WebHelp Info Copyright © 2020 Niels Knabe