SKS-DPS datafletning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  DPS Diagnoselisten >

SKS-DPS datafletning

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kobling mellem SKS-listen og DPS-noter/kommentarer

Et fastholdt princip er at DPS på ingen måde rører ved indholdet af Sundhedsdatastyrelsens felter, og at der udelukkende er tale om en pædiatrisk fokuseret selektion af disse felter, og hvor DPS's database vedligeholdes og redigeres helt uafhængigt af Sundhedsdatastyrelsens SKS-liste.
Markeringen for den pædiatriske selektion ligger udelukkende registreret i DPS's database, som også indeholder DPS's synonymer, inklusiv-diagnoser, stikord og kommentarer, og fletningen til den distribuerede selekterede DPS-liste sker via SKS-koderne som fælles anvendt koblingsfelt.

Fletning af data i DPS' database

SKS-DPS-fletning

DPS diagnoselisten

DPS Diagnoselisten opdateres løbende som en fusion af SKSkode & SKS diagnosetekst med de samhørende felter fra DPS tilføjelseslisten koblet sammen via SKSkode felterne.
DPS Diagnoselisten anvender således SKS-listens felt SKSkode, der er de D-præfiksede ICD-10dk diagnosekoder.

__________________________
DPS-diagnoser Info, 20. september 2020  -  WebHelp Info Copyright © 2020 Niels Knabe