Pædiatrisk selekterede lister

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  DPS Diagnoselisten >

Pædiatrisk selekterede lister

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pædiatrisk selekterede koder

Datamaterialet i DPS-diagnoser.dk er et uddrag af de gældende SKS kodelister fra Sundhedsdatastyrelsen.

SKSkoder og DiagnoseTekster/KodeTekster er de originale felter fra Sundhedsdatastyrelsen (hvor kolonne-etiketterne blot er Kode og Tekst) og er løbende hentet fra styrelsens SKS-dumper samt i mindre omfang suppleret med bl.a. tillægskoder fra styrelsens SKStotal (SKScomplete.txt), der udover disse tillægskoder indeholder den komplette SKS-liste.

__________________________
DPS-diagnoser Info, 20. september 2020  -  WebHelp Info Copyright © 2020 Niels Knabe