Ønsker til diagnoselisten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  DPS Diagnoselisten >

Ønsker til diagnoselisten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tilvalg af nye koder og diagnoser fra Sundhedsdatastyrelsens SKS-liste

Nye koder fra Sundhedsdatastyrelsens diagnoseliste vil til enhver tid kunne tilføjes DPS's diagnoseliste, da tilvalgene blot foretages via simple fluebensmarkeringer i DPS's database.

Kun hvis tilvalgte diagnoser ønskes udstyret med synonymer, inklusionsdiagnoser, stikord eller kommentarer, kræver dette en egentlig redigering på DPS-siden af databasen, som varetages af DPS-diagnose databasens administrator.

Ønsker om diagnosetilføjelser til DPS-listen

Ønsker om tilføjelser kan rettes til DPS-diagnose databasens administrator ... (instruktion vil blive tilføjet).

Nye sub-diagnoser

For oprettelse af sub-diagnoser, der ikke findes på Sundhedsdatastyrelsens diagnoseliste, henvises der til ansøgning via Sundhedsdatastyrelsen.

__________________________
DPS-diagnoser Info, 20. september 2020  -  WebHelp Info Copyright © 2020 Niels Knabe