NOWBASE/NOMESCO

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Links >

NOWBASE/NOMESCO

Previous pageReturn to chapter overview

NOMESKO NCECI ulykkesklassifikation

Alle skade-kodninger skal suppleres med klassifikation af ydre årsag i henhold til NOMESKO's NCECI klassifikation.
De dansk SKS-bearbejdede NCECI koder ligger på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside for SKS-koder under overskriften
Klassifikationer vedr. ydre årsager til skade
- se link-siden SKS og Sundhedsdatastyrelsen

NOMESKO / NOMESCO (Nordisk Medicinal-Statistisk Komite) kan findes på siden

nowbase.org / nowbase.org/publications/special-publications

hvor man også kan finde NCECI klassifikationen (NOMESCO Classification of External Causes of Injuries).

__________________________
DPS-diagnoser Info, 20. september 2020  -  WebHelp Info Copyright © 2020 Niels Knabe