Lokale koder sv.t. kode-træ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  dps-diagnoser.dk > Søgefunktion >

Lokale koder sv.t. kode-træ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ekspansion af lokalt kodetræ sv.t. udpeget kode

Afhængig af valgte søgeord vil søgningen kunne vise enkeltstående eller spredte koder fra forskellige kodeafsnit.
Ved at klikke på kode-træ knappen SKS-tree-expand til venstre for en valgt kode vil web applikationen skifte til at vise alle koder med samme rod i kodetræet sv.t. kodens fire første karakterer.
Søger man f.eks. på "Sjögren", vil man efterfølgende kunne få vist alle de umiddelbart relaterede diagnoser sv.t. en af de udpegede grupper -
hér f.eks. sv.t. gruppen DM35:

SearchResult-and-LocalExpand-x0.8  

Fortryd kodetræ-visning

Visning af det lokale kodetræ udløst via kode-træ knappen kan returneres til indtastede søgning med knappen BackToSearch29x18 eller med tastaturets [Esc].

__________________________
DPS-diagnoser Info, 20. september 2020  -  WebHelp Info Copyright © 2020 Niels Knabe