Kommentarfelt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  dps-diagnoser.dk > Søgefunktion >

Kommentarfelt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Søgning også på Kommentar-felt

Kommentarfeltet indgår normalt ikke i søgninger, da dette felt bl.a. kan være anvendt til angivelse af ekskluderede diagnoser.
Hvis man specifikt ønsker at inkludere Kommentar-feltet kan dette gøres ved fluebensmarkering af Inkluder kommentarer.
Søgning med inklusion af kommentar-feltet kan ske både med og uden fritekstsøgning.

__________________________
DPS-diagnoser Info, 20. september 2020  -  WebHelp Info Copyright © 2020 Niels Knabe