dps-diagnoser.dk, introduktion

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

dps-diagnoser.dk, introduktion

Return to chapter overviewNext page

 

Alle diagnoseopslag i web-applikationen er gyldige til klinisk anvendelse, men selve applikationen er udviklet uafhængigt af Dansk Pædiatrisk Selskab, som derfor er uden ansvar for dens design eller funktionalitet.

DPS-diagnoser.dk

dps-diagnoser.dk er web-applikationen for DPS Diagnoselisten.

DPS Diagnoselisten

DPS Diagnoselisten udgør en pædiatrisk selektion af Sundhedsdatastyrelsens ICD-10 baserede SKS diagnoseliste (SKSkode og DiagnoseTekst), hvor denne i DPS Diagnoselisten er tilføjet felterne Synonymer, Inklusiv, Stikord og Kommentarer - felter som letter søgningen til det præcise valg af diagnosekoder i pædiatrisk kontekst.
Alle data i felterne SKSkode og DiagnoseTekst er tro kopier af Sundhedsdatastyrelsens diagnoselise.
Diagnoselisten indeholder også et mindre udvalg af relevante tillægskoder.

Web-applikationen indeholder parallelt en SKS-liste med Behandlings- og procedurekoder i tilsvarende pædiatrisk selektion.

Datalisternes opdatering fremgår af forsiden på web-applikationen.

Ansvar

Alle SKSkode-DiagnoseTekst er en løbende vedligeholdt kopi af Sundhedsdatastyrelsens originale data.
Tilføjelserne Synonymer, Inklusiv, Stikord, Kommentarer er uden ansvar for Sundhedsdatastyrelsen.

Web-applikationen

Web-applikationen dps-diagnoser.dk er baseret på DPS Diagnoselistens datamateriale og er programmeret af
Rasmus Lindberg Knabe.

__________________________
DPS-diagnoser Info, 28. december 2020  -  WebHelp Info Copyright © 2020 Niels Knabe