ICD-10, ICD-10dk og SKS

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  DPS Diagnoselisten >

ICD-10, ICD-10dk og SKS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ICD-10 og den danske implementering ICD-10dk

Danmark har siden 1994 anvendt den internationale WHO ICD-10 sygdomsklassificering.
Mange af de originale koder er ledsaget af oplysninger om forskellige synonymer eller diagnoser, der inkluderes af koden.
I den danske udgave har man udover den danske oversættelse valgt at lægge en lang række af disse inklusioner i særskilte datalinier med tilhørende tilføjede subkodenumre, alt sammen inden for de afstukne WHO kriterier for anvendelsen.
Da WHO ikke har defineret disse subkodenumre, kan der meget vel være nationale forskelle på placeringen inden for samme overordnede ICD-10 kode. F.eks. kodes Zellweger syndrom i Sverige som Q87.8D, hvor det i Danmark kodes som Q87.8C, som altså begge ligger ind under den originale ICD-10 kode Q87.8.

SKS - Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem

SKS er det samlede danske system af koder for diagnoser, behandlinger, administrative forhold, etc. samlet under eet data-system.

SKS diagnoselisten og ICD-10dk

SKS diagnoselisten er ICD-10dk diagnoselisten trukket ind i SKS-systemet, hvor skillepunktum'et er sløjfet og alle diagnoser er givet præfikset D for at kunne adskille dem fra SKS-systemets andre kode-grupper, således som f.eks. i DQ878C for Zellweger syndrom.

__________________________
DPS-diagnoser Info, 20. september 2020  -  WebHelp Info Copyright © 2020 Niels Knabe