Historik

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  DPS Diagnoselisten >

Historik

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

DPS diagnoselistens historik

DPS diagnoselisten er i sit udspring resultat af et DPS udvalgsarbejde i 1998-2001 som respons på Sundhedsstyrelsens opfordring til alle specialer om at udarbejde specialespecifikke kodevejledninger.

Forudgående har Dansk Pædiatrisk Selskab haft en lang tradition for pædiatrisk orienterede selekterede diagnoselister til hjælp for den daglige diagnosekodning.

Den kommenterede DPS diagnoseliste blev etableret på baggrund af et omfattende survey blandt de danske børneafdelinger, der med et righoldigt feed back dannede basis for den første elektroniske DPS diagnoseliste udsendt af selskabet i 1999 ledsaget af den første simple desktop søgeapplikation.

Denne DPS diagnoseliste har siden været jævnligt vedligeholdt med tilkommende nye koder og supplerende udbygget kommentarsektion.

Organisationssoftwaren samt desktop søge-softwaren har været udviklet og vedligeholdt gennem årene af Niels Knabe, initialt som gennem en årrække medlem af DPS Diagnoseudvalg fra 1998.

DPS Diagnoser Web app

DPS-diagnoseliste web-applikationen er den seneste inkarnation lanceret i 2020 og designet/programmeret af web-udvikler Rasmus Lindberg Knabe.

__________________________
DPS-diagnoser Info, 20. september 2020  -  WebHelp Info Copyright © 2020 Niels Knabe