DPS-diagnoser.dk, data-lister

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  dps-diagnoser.dk >

DPS-diagnoser.dk, data-lister

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Datalister

Web-applikationen dps-diagnoser.dk indeholder to separate datalister:
DPS Diagnoser og DPS Behandlings- og procedurekoder
hvor anvendte søgestrenge på de to lister holdes adskilt ved alternering mellem de to lister.

Datering

For hver liste angives der nederst i dps-diagnoser.dk vinduet listens datering fra DPS foruden dateringen for Sundhedsdatastyrelsen basismateriale markeret som SST-liste: <dato>.
Daterinsoplysningerne hentes fra datalisternes øverste datalinie, der i SKSkode kolonnen er mærket "0000".

Se evt. også DPS datalisterne

__________________________
DPS-diagnoser Info, 20. september 2020  -  WebHelp Info Copyright © 2020 Niels Knabe