DPS Diagnoser, data

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Links >

DPS Diagnoser, data

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

DPS data-filer

Selve DPS datafilerne er tilgængelige hér: nknabe.dk/diagnose/data (adressen kan blive ændret)
hvorfra også Web-appen dps-diagnoser.dk automatisk henter sine data.
Ved simpelt klik på hver af filerne, vises disse i din browser, hvor du øverst vil kunne læse filens datering.

Disse datafiler vil også kunne anvendes i andre applikationer og kan f.eks. umiddelbart indlæses i MS Excel.
Den anvendte software forudsættes at kunne læse tekstfiler i Unicode UTF-8 format med Byte Order Mark (BOM).

DPS Diagnose program

Her finder du den oprindelige desktop version, som således kan bruges offline uafhængigt af netværksforbindelse. Programmet bruger de samme datafiler som web applikationen dps-diagnoser.dk.
Til forskel fra web-appen kan man ud fra en position fundet ved søgning bladre frem og tilbage i databasen uafhængigt af søgningsfundet.

Siden indeholder desuden en dybdegående information om kildedata for DPS Diagnoselisten (ICD10dps.txt) samt Behandlings- og procedurekoder (Behandling-procedurer-dps.txt).

DPS Diagnose: nknabe.dk/diagnose

DiagnoseSQL program

DiagnoseSQL er et specialiseret desktop program designet specifikt til DPS Diagnoselisten og andre datafiler med samme struktur.
Muliggør i princippet de samme søgninger som i Web-appen dps-diagnoser.dk, men forudsætter manuelt kodede SQL-forespørgsler, der til gengæld gør det til et stærkt værktøj for specialiserede søgninger og for udtræk af målrettede lister: nknabe.dk/diagnosesql

SKScompleteDB program

SKScompleteDB er et offline database-værktøj til søgning og selektion på Sundhedsdatastyrelsens samlede SKS-liste SKScomplete.txt, og som egner sig til oversigt over kodeværkets historik, herunder information om nytilkomne, udgåede eller reformulerede koder inden for et valgt interval.

Link nknabe.dk/skscomplete

__________________________
DPS-diagnoser Info, 20. september 2020  -  WebHelp Info Copyright © 2020 Niels Knabe