DPS datalisterne

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  DPS Diagnoselisten >

DPS datalisterne

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

DPS Diagnoser - (ICD10dps.txt)

Indeholder (april 2020) ca. 8.900 diagnoser ud af SKS diagnoselistens i alt over 20.000 diagnoser og er i samme liste suppleret med tilsammen godt 150 koder for EU (skadesårsag), TUL (sideangivelser) og ZZ tillægskoder.
Se også Diagnoseliste felter

Ved at være netop en selektion af diagnoser, kan der selvfølgelig fortsat være tilfælde med behov for kodning ikke dækket af listens selektion.
For sådanne tilfælde henvises til Sundhedsdatastyrelsens SKS-browser og om nødvendigt WHO's engelske ICD-10 liste for uddybende kommentarer.
DPS Diagnoser anvender kilde datafilen ICD10dps.txt.

Se links SKS og Sundhedsdatastyrelsen samt WHO, ICD-10, ICD-11

DPS Behandling og procedurer - (Behandling-procedurer-dps.txt)

I lighed med DPS Diagnoselisten er denne liste en pædiatrisk fokuseret selektion indeholdende de mere almindeligt anvendte behandlings- og procedurekoder.

En lang række koder dækkende visse pædiatriske subspecialer (f.eks. pædiatrisk onkologi) samt procedurer, der oftest kodes af servicerende andre specialer (f.eks. kirurgi) er ikke medtaget i denne liste.

Af datalogistiske grunde samt fremtids-kompatibilitet indeholder denne liste de samme tillægsfelter (Synonymer, Inklusiv, Stikord og Kommentarer) som diagnoselisten men som ved Web-app lanceringen aktuelt ikke anvendes datamæssigt.

Denne DPS-liste indeholder (april 2020) over 5.500 koder.

DPS Behandling og procedurer i web appen anvender kilde datafilen Behandling-procedurer.dps-txt.

Ligesom for DPS Diagnoselisten kan der ved behov for yderligere koder henvises til SKS-browser via SKS og Sundhedsdatastyrelsen

Fil-format ICD10dps.txt og Behandling-procedurer-dps.txt

Begge ovenstående datafiler er i rent simpelt tabulator-separeret text-format med UTF-8 unicode karaktersæt og med Byte Order Mark (BOM).

Linieskift adskiller de enkelte poster (records) og tabulator-tegn adskiller de enkelte felter.

UTF-8 unicode og BOM sikrer, at særtegn (æ, ø, å, ç, etc.) altid indhentes korrekt uanset sprogindstilling på den anvendte computer.
Hvis du ønsker at indlæse filerne i (ældre) software, der ikke kan håndtere BOM, kan du indlæse filerne i f.eks. Notepad ++, og derfra gemme filerne uden denne BOM-markering.

__________________________
DPS-diagnoser Info, 20. september 2020  -  WebHelp Info Copyright © 2020 Niels Knabe